sppsupply sppsupply
sppsuppy sppsuppy
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเไซด์ www.sppsupply.com
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ เรื่องน่ารู้ สินค้า(Product) โอริง(Oring) ออยซีล(Oil Seal) สายพาน(Transmission Belt) สั่งซื้อ/ชำระเงิน/จัดส่ง ติดต่อเรา FAQ
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บริการ
สินค้า/ผลิตภัณฑ์
เรื่องน่ารู้
>>โอริง(Oring)
  1.โอริง(Oring) คืออะไร
  2.หลักการทำงานโอริง(Oring)
  3.ชนิดโอริง(Oring Type)
    #โอริง NBR (NBR Oring)
    #โอริงซิลิโคน (Silicone Oring)
    #โอริงไวตัน (Viton® Oring)
  4.วัสดุใช้ผลิตโอริง
(Oring Material)
  5.สเปกและขนาดของโอริง
(Oring Specfication)
 
>>ออยซีล(Oil Seal)
  1.ออยซีล(Oil Seal) คืออะไร
  2.โครงสร้างส่วนประกอบออยซีล
(Oil Seal Structure)
  3.การทำงานของออยซีล
(Oil Seal Principle)
  4.วัสดุที่ผลิตส่วนประกอบออยซีล
(Oil Sesl Material)
  5.ชนิดของการออกแบบออยซีล
(Oil Seal Design Type)
  6.สเปกและขนาดของออยซีล
(Oil Seal Specification )
     
>>สายพานส่งกำลัง(Transmission)
  1.สายพานส่งกำลังคืออะไร
(Transmission Belt)
  2.หลักการทำงานสายพานส่งกำลัง
(Basic of Transmission Belt)
  3.โครงสร้างพื้นฐานสายพานส่งกำลัง
(Structure of Transmission Belt)
  4.ชนิดของสายพานส่งกำลัง
(Type of Transmission belt)
  5.มาตรฐานของสายพานส่งกำลัง
(Standard Code)
สั่งซื้อ/ชำระเงิน/จัดส่ง
ติดต่อเรา
FAQ
   

3. Transmission Belt (สายพานส่งกำลัง)

Transmission Belt
   
  3.1 สายพานส่งกำลัง(Transmission Belt) คืออะไร?
  สายพานส่งกำลัง(Transmission Belt) เป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, เครื่องยนต์, ระบบกำลังขับเคลื่อน
เกิดการขับเคลื่อนจากแหล่งพลังงานกลหนึ่ง ให้เกิดพลังงานกลเคลื่อนที่อีกที่หนึ่ง หรือสรุปง่ายก็คือ ใช้ส่งกำลังจาก
จุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ลักษณะเช่นเดียวกับเฟืองส่งกำลัง สายพาน(Belt)เป็นที่นิยมนำมาใช้งานอย่างมากในโรงงาน
อุตสาหกรรม,เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์, เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ
   
  3.2 หลักการทำงานสายพานส่งกำลัง(Basic of Transmission Belt)
  สายพานส่งกำลัง(Transmission Belt)  จะทำหน้าที่ในการส่งถ่ายกำลังจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยผ่าน
ลูกล้อหรือที่เรียกว่าพูลเล่(Pulley) ตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป  ลูกล้อหรือพูลเล่(Pulley)ที่เป็นจุดกำเนิดต้นกำลังเราจะเรียกว่า
พูลเล่ขับ(Drive Pulley)   และลูกล้อหรือพูลเล่(Pulley) ที่รับแรงขับที่ส่งผ่านมาจากสายพานส่งกำลัง(Transmission
Belt) จะเรียกว่า พูลเล่ตาม(Tail Pulley)
Transmission Belt Principle
  นอกจากนี้อาจจะมีลูกล้อหรือพูลเล่(Pulley) ที่เป็นตัวปรับตั้งแรงตึงสายพาน, หมุนฟรีอยู่กับที่ตัวเปล่าเรียกว่า 
พูลเล่กลาง(Idle Pulley)  โดยทั้งหมดจะมีสายพานส่งกำลัง(Transmission Belt) เป็นตัวส่งผ่านแรงจากแหล่งกำเนิด
ส่งผ่านลูกล้อหรือพูลเล่(Pulley)ในแต่ละลูก ทำให้กลไกในส่วนอื่นๆทำงานนั้นเอง..
   
   
  3.3 โครงสร้างพื้นฐานสายพานส่งกำลัง(Structure of Belt)
  ส่วนประกอบสายพานในแต่ละเส้นจะมีโครงสร้างภายในคล้ายๆกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุทีเลือกใช้ที่นำมา
ผลิตเป็นสายพานส่งกำลัง(Transmission Belt) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่เหมาะสม
Trasmission Belt Structure
a. ผ้าใบชั้นนอก(Canvas) เป็นผ้าใบฝ้ายเคลือบด้วยยางเคมีที่มีความคงทนต่อการเสียดสีและการล้าตัว
b. ยางรับแรงอัด (Cushion Rubber) มีหน้าที่รับแรงอัด-แรงขับ และทนความร้อนได้ดี
c. ยางยึดแรกเกาะเส้นด้าย(Adhesion Rubber)โดยรักษาแนวเส้นด้าย และประสานส่วนเส้นด้ายกับยางรับแรงอัด
d. เส้นด้ายรับแรงดึง(Tensile Members) เป็นหัวใจการส่งผ่านกำลัง ทนต่อแรงดึงสูง ไม่ยืดตัวและล้าตัวขณะขับ
   
   
  3.4 ชนิดของสายพานส่งกำลัง(Type of Transmission belt)
  สายพานส่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ
  a. ตามกระบวนการผลิตสายพาน
  b. ตามลักษณะการใช้งาน
  และพอที่จะแนะนำชนิดของสายพานที่เป็นที่รู้จักและมีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายดังต่อไปนี้
   
   
  1. สายพานส่งกำลังตัววีร่องเรียบ(Wrapped V-Belt)
 
Wrapped V-Belt >>เป็นสายพานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ราคาประหยัด
>>พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบการผลิตอย่างต่อเนื่อง
>>สายพานมีการหุ้มผ้าใบทั้งเส้น มีความเสถียรสูงด้านขนาด
>>ทนความร้อน ทนน้ำมัน รับโหลดได้ดี ป้องกันไฟฟ้าสถิต
>>เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรททั่วไป
>>มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมาก ใช้งานได้หลากหลาย
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. สายพานส่งกำลังตัววีเปลือยข้าง(Raw Edge V-Belt)
 
Raw Edge V-Belt >>เป็นสายพานร่องวี(V-Belt)อีกขนิดหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลาย
>>แต่งต่างจาก Wrapped V-Belt ที่เทคนิคการผลิต
>>Raw Edge ผลิตเป็นผืนใหญ่ๆและผ่าแบ่งตามชนิดเกรด
>>ด้านข้างจะเห็นเส้นยางรับแรงอัดและเส้นด้านชัดเจน
>>ทนต่อแรงเสียดสีเสียดทานได้น้อยกว่าเล็กน้อยเท่านั้น
>>การผลิตครั้งละมากๆ ทำให้ต้นทุนต่ำ ราคาถูกกว่า
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  3. สายพานเปลือยข้าง-มีฟันร่องลึก(Cog Raw Edge V-Belt)
 
COG Raw Edge V-Belt >>เป็นสายพานที่มีร่องฟัน เพิ่มความแม่นยำในการขับเคลื่อน
>>ใช้ในกลุ่มเครื่องจักรที่ต้องการความแม่นยำสูง
>>การส่งกำลังจะอาศัยร่องฟัน และผิวข้าง ขับเคลื่อน
>>ร่องฟัน มีหลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับพูเล่เฟืองขับและตาม
>>การผลิตขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบเครื่องจักรเป็นหลัก
>>มีการพัฒนาการใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวัตถุดิบด้วย
 
 
 
 
 
 
 
   
  3. สายพานไทม์มิ่ง(Timing-Belt)
 
Timing Belt >>เป็นสายพานที่ใช้ร่องฟันในการขับเคลื่อนเป็นหลักเท่านั้น
>>เส้นคอร์ดไฟเบอร์ มีความแข็งแรงและทนแรงบิดสูง
>>ร่องฟันสายพาน ออกแบบให้สัมผัสกับร่องพูเล่ทั้งหมด
>>ร่องฟันสายพานจะหุ้มด้วยผ้าใบ หรือไนล่อนอีกครั้งหนึ่ง
>>มีความยืดหยุ่นสูง ทุนต่อการสึกหรอ สิ่งสกปรก ได้ดี
>>มีชื่อเรียกหลักหลายเช่น สายพานฟันเลือย, ตีนตะขาบ ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  3.5 มาตรฐานของสายพานส่งกำลังแต่ละชนิด (Standard Code)
   
 
 
 
     
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ เรื่องน่ารู้ โอริง(Oring) ออยซีล(Oil Seal) สายพาน(Transmission Belt) สั่งซื้อ/ชำระเงิน/จัดส่ง ติดต่อเรา FAQ
CopyRight @ 2012 by www.sppsupply.com